Μειωτική μαστών ή Ανόρθωση

Οι τομές η αποθεραπεία, και η βαρύτητα της επέμβασης κυμαίνεται από ασθενή σε ασθενή, με άλλα λόγια είναι μία καθαρά εξατομικευμένη επέμβαση και οι γενικότητες στη περιγραφή ίσως να μην είναι και τόσο διαφωτιστικές.
Όλες οι απορίες λύνονται με την επίσκεψη στον Πλαστικό Χειρουργό που θα συμβουλέψει τη γυναίκα για τον τύπο και τις ιδιαιτερότητες της επέμβασης.
Στην Μαστοπηξία δεν αφαιρείται μαζικός αδένας, ούτε μειώνεται ο μαστός σε όγκο. Στη μαστοπηξία γίνεται ανακατανομή του μαζικού αδένα, ώστε ο μαστός να ανορθωθεί και να διορθωθεί η πτώση που είναι αποτέλεσμα του χρόνου, της κύησης ή της μεγάλης διακύμανσης βάρους.Πολλές φορές η επέμβαση συνοδεύεται με αυξητική με την τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης ώστε η ανόρθωση και η πιο συμπαγής εικόνα του μαστού να μην οδηγήσει στη δημιουργία ενός μικρότερου μαστού από αυτόν που επιθυμεί η γυναίκα.
Όλες οι απορίες και σε αυτή την επέμβαση λύνονται με την επίσκεψη στον Πλαστικό Χειρουργό που θα συμβουλέψει τη γυναίκα για τον τύπο και τις ιδιαιτερότητες της επέμβασης.