ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΕΡΙΩΝ, ΑΚΙΝΔΥΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΕΡΙΩΝ, ΑΚΙΝΔΥΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 Ένα μεγάλο και πολλές φορές δυσεπίλυτο πρόβλημα είναι η γερασμένη εμφάνιση των χεριών. Η ραχιαία επιφάνεια των χεριών, αρκετές φορές, προδίδει την ηλικία, κυρίως όταν το πρόσωπο και το σώμα έχουν τύχει φροντίδας από κάποιον ειδικό. Οι εφηλίδες (οι καφέ μαύρες...

Pin It on Pinterest