Η μειωτική μαστών και η μαστοπηξία (ανόρθωση) είναι δύο διαφορετικές επεμβάσεις ή καλύτερα δύο διαφορετικές κατηγορίες επεμβάσεων που αφορούν το γυναικείο μαστό.

Στη Μειωτική μαστών αφαιρείται τμήμα του μαζικού αδένα ώστε ένας υπερτροφικός μαστός που είναι ενοχλητικός για τη γυναίκα να έρθει στις φυσικές του διαστάσεις. Οι μεγάλοι μαστοί είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το βιώσει κάποιος για να αντιληφθεί το μέγεθος και τις διαστάσεις του προβλήματος (υγείας, κοινωνικές, αισθητικές κ.α.). οπόνος στη οσφύ (μέση) και οι τραυματισμοί από το σουτιέν είναι το πιο απλουστευμένο παράδειγμα που μπορεί κάποιος να επικαλεστεί. Οι τομές η αποθεραπεία, και η βαρύτητα της επέμβασης κυμαίνεται από ασθενή σε ασθενή, με άλλα λόγια είναι μία καθαρά εξατομικευμένη επέμβαση και οι γενικότητες στη περιγραφή ίσως να μην είναι και τόσο διαφωτιστικές.
Όλες οι απορίες λύνονται με την επίσκεψη στον Πλαστικό Χειρουργό που θα συμβουλέψει τη γυναίκα για τον τύπο και τις ιδιαιτερότητες της επέμβασης.
Στην Μαστοπηξία δεν αφαιρείται μαζικός αδένας, ούτε μειώνεται ο μαστός σε όγκο. Στη μαστοπηξία γίνεται ανακατανομή του μαζικού αδένα, ώστε ο μαστός να ανορθωθεί και να διορθωθεί η πτώση που είναι αποτέλεσμα του χρόνου, της κύησης ή της μεγάλης διακύμανσης βάρους.Πολλές φορές η επέμβαση συνοδεύεται με αυξητική με την τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης ώστε η ανόρθωση και η πιο συμπαγής εικόνα του μαστού να μην οδηγήσει στη δημιουργία ενός μικρότερου μαστού από αυτόν που επιθυμεί η γυναίκα.
Όλες οι απορίες και σε αυτή την επέμβαση λύνονται με την επίσκεψη στον Πλαστικό Χειρουργό που θα συμβουλέψει τη γυναίκα για τον τύπο και τις ιδιαιτερότητες της επέμβασης.

 

Pin It on Pinterest